Mekka

Mekka (Mecca, alebo Makka al-Mukarrama) je pútnickým a najsvätejším mestom islámu, ktoré sa nachádza v západnej časti Saudskej Arábie, približne 90 km od Červeného mora. Mekka je rodiskom Mohameda. Vstup do mesta je povolený len moslimom. Pri vstupe do mesta je prísna kontrola dokladov a na dodržiavanie zákazu sa prísne dbá. Trestom je vyhostenie z krajiny

Hajj (Hadždž), čiže púť do Mekky patrí medzi piliere sunnitského islámu, a je povinný pre každého moslima, ktorý túto púť fyzicky a finančne zvládne. V priebehu mesiaca Dhu’l-Hijjah navštívi Mekku viac ako tri milióny moslimov. Mimo tento mesiac sú známe aj menšie púte, ako Umrah, aj keď nie sú povinné, dôrazne sa odporúčajú.

Mekka, Saudská Arábia

Zaujímavosti v Mekke:
Posvätná mešita (al-Masjid al-Haram) – najsvätejšie miesto v Mekke a islamu. Táto mešita je postavená okolo Kaaba.
Kaaba – v centre posvätnej mešity je táto budova, postavená prorokom Abrahámom a jeho synom, prorokom Ismaelom. Zahalená čiernym plátnom, budovu musia moslimskí pútnici sedemkrát obísť.

Ďalšie zaujímavé miesta v Mekke
Mina – miesto symbolického kameňovania diabla.
Muzdalifah – púšť, kde pútnici trávia noc.
Vrch Arafata a Jabal Rahma – miesto posledného kázania proroka Mohameda.
Jabal Al Noor (Hora svetla) -na vrchole hory je slávna Her’aa jaskyňa, kde muslimovia veria, že Mohamend odhalil korán.
Al Jabal Thur – jaskyňa v ktorej sa prorok Mohamed skrýval pred obyvateľmi Mekky, ktorí sa ho snažili zabiť. Podľa legendy vstup do jaskyne strážil pavúk.
Masjid e Tane – mešita, ktorá je súčasťou Umrah (púť), pre ľudí, ktorí už práve v Mekke.
Hudaibiyah (známy aj ako al-Syumaisi) – leží na starej ceste spájajúcej Jeddah a Mekku. Miesto, kde bola uzatvorená slávna ‘zmluva Hudaibiyah’ medzi moslimami z Mediny, ktorých viedol prorok Mohamed a Kurajšovcami z Mekky. Na mieste sa nachádza nová mešita postavená vedľa ruiny starej mešity.
Janna ul Mualla – cintorín, zachovaný od čias proroka Mohameda.

Aj napriek prísnym opatreniam, ktorými sa dav musí riadiť, je udupanie hlavným nebezpečenstvom, ktoré zabíja desiatky ľudí v priebehu mesiaca Hajj. Mina, Jamrat a mosty vedúce k nim sú obzvlášť nebezpečné miesta, a trasa je teraz jednosmerná. Počas Hajj sa v Mekke nachádza mnoho vreckárov. Odporúča sa dobre si ukryť cennosti, peniaze a doklady, najmä v dave ľudí.