Turistické informácie

Víza
Pre vstup do Saudskoarabského kráľovstvo je potrebný platný pas (minimálne 6 mesiacov po skončení pobytu), vízum o ktoré môžete požiadať vo Viedni na veľvyslanectve Saudskej Arábie a spiatočná letenka. Pre dlhšie zotrvanie v krajine, prípadne iné ako turistické účely je potrebné požiadať o povolenie prechodného, prípadne trvalého pobytu. Vydáva ho príslušné veľvyslanectvo.
Dovoz cudzej meny je neobmedzený s výminkou izraelských šekelov. Bez cla možno dovážať predmety osobnej potreby v primeranom množstve.
Prísne zakázaný je dovoz alkoholu, drog a narkotických látok, potravín z bravčového mäsa, erotickej či pornografickej tlače a nosičov s touto tématikou. Zhabaniu podliehajú viditeľné symboly iných náboženstiev, akékoľvek časopisy a noviny ak sú v nich fotografie čo i len polozahalených žien, problémy môžu nastať, ak po prílete kontrolné orgány zistia u cestujúceho zjavné príznaky požitia alkoholu. Colné kontroly na hranici sú dôkladné!

Peniaze
Dovoz a vývoz peňazí je neobmedzený, s výnimkou izraelskej meny. Rovnako možno bez cla doviezť predmety osobnej spotreby v primeranom množstve.
Colné kontroly sú veľmi dôkladné. Je prísne zakázaný dovoz akéhokoľvek alkoholu, drog a narkotických látok, potravín z bravčového mäsa, erotickej či pornografickej tlače a nosičov s touto tématikou. Zhabaniu podliehajú viditeľné symboly iných náboženstiev, akékoľvek časopisy a noviny ak sú v nich fotografie čo i len polozahalených žien, problémy môžu nastať, ak po prílete kontrolné orgány zistia u cestujúceho zjavné príznaky požitia alkoholu.